Казус

  • Може ли един брак да се прекрати поради несъжителство

    Може ли един брак да се прекрати поради несъжителство? Семейството не живее повече от 4 години заедно, а има и свидетели, които да го потвърдят?