Казус - Училищно настоятелство в детската градина по ЗЮЛНЦ

  • Здравейте! Имаме регистрирано Училищно настоятелство в детската градина по ЗЮЛНЦ, като сдружение. Регистрирано е в Мин. на правосъдието. Ако се направи промяна/смяна на председателя на УН/ трябва ли да се уведоми Мин.на правосъдието отново и в какъв срок, има ли санкции за неспазен срок? Благодаря!