Казус - Служебно Заличаване на ЕТ

  • Какво означава служебно заличаване на фирма едноличен търговец? Интересуваме най вече ще имали глоби и санкции. Така както тълкувам аз закона няма да се назначава ликвидатор за ЕТ, но не става ясно какви ще са санкциите. Фирмата е замразена от 11 години и никога не е имала дейност. Благодаря!