Казус - Пълномощно за напускане на страна на МПС

  • Здравейте, аз работя в чужбина и преди да замина направих пълномощно на моята сестра(уж генерално без да включва покупко продажба), сега искам мой приятел да пътува с моята кола. Дали е възможно тя да го упълномощи за това, дали има някакъв вариант? Благодаря

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, без да бъде прегледано т.нар. "генерално" пълномощно, няма как да получите точен отговор на въпроса. Освен това, не е ясно дали в пълномощното е предоставена възможност на упълномощеното лице да преупълномощава други лица с правата по пълномощното.