Казус - Присъда без съд

  • Мой близък направил нарушение по бул.Драган Цанков, но бил втора кола, която карала даже с по-ниска скорост от първата. Взели му талона. Обжалвал акта и в очакване на призовка се оказало, че заседанието е минало, присъда има и потвърждава акта на КАТ, но моя близък го е разбрал едва когато отишъл да му удължат срока на акта, с който имал право да шофира. Въпроса е, възможно ли е без да имаш правото на защита да бъдеш осъден?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Необходимо е да се прегледа делото, за да се предостави точен отговор. Възможно е при призоваването някои от съседите да е получил призовката и да не я предал или да има допуснати процесуални нарушения от съда.

    • Необходимо е да се прегледа делото, за да се предостави точен отговор. Възможно е при призоваването някои от съседите да е получил призовката и да не я предал или да има допуснати процесуални нарушения от съда.