Казус

  • Присъда без съд

    Мой близък направил нарушение по бул.Драган Цанков, но бил втора кола, която карала даже с по-ниска скорост от първата. Взели му талона. Обжалвал акта и в очакване на призовка се оказало, че заседанието е минало, присъда има и потвърждава акта на КАТ, но моя близък го е разбрал едва когато отишъл да му удължат срока на акта, с който имал право да шофира. Въпроса е, възможно ли е без да имаш правото на защита да бъдеш осъден?