Казус

  • Дело за издръжка

    Здравейте, през колко време мога да водя дело за увеличение на издръжката.През 2005 г. е увеличена издръжката от 40 на 60 лв., през 2007, решението излезе през 2008 г. ми отказаха увеличение, и в момента -2009 г. заведох дело за увеличение, и съдийката днес ми казва: Трябва да са минали 3 г. от предишното заведено дело за увеличение на издръжка. Аз мисля , че не е така, права ли съм, и защо? Предварително ви благодаря!