Казус - Прехвърляне на фирма

  • Имаме фирма ЕТ, регистрирана на майка ми. Искаме да прехвърлим управлението на фирмата на внука и, който има нотариално заверено пълномощно да се разпорежда с финансите и реално движи всички дейности. Маргарита Георгиева

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Необходимо е да прехвърлите предприятието на ЕТ на дружеството на внука, което следва да се извърши чрез вписване на заявление в търговския регистър и прилагане на необходимите документи.