Казус - Измама

  • Дадох 1400лв като капаро на човек , с който договаряхме наемане търг.място.За целта ми предложи да го направим чрез запис на заповед.Измами ме/както и други хора/,сега съм на етап съдия-изпълнител да прави опис на домащното му иму6тество.Ако няма нищо на негово име какво да правя по нататък?Мога ли да го съдя за измама, за изтървани ползи...? : Младен Георгиев

    Правни мнения, съвети и коментари