Казус - Студентски права

  • Здравейте, аз съм инвалид с 72% намалена трудоспособност, студент съм и не ми се спазват правата като студент-инвалид, дискриминират ме възоснова че съм инвалид,алармирап съм ръководството на университета много кратно, но без отговор, в резултат на това унижение и тормоз ми се влошава състоянието, има и друго аз не съм влязал като инвалид а по нормален начин Кажете ми какво да направя, и мога ли да осъдя университета за дискриминация и какъв може да бъде изхода от делото,т.е. какъв ми е шанса да спечеля делото : Николай иванов

    Правни мнения, съвети и коментари