Казус - Наследен имот

  • Здравейте, интересувам се по каква оценка се разделя наследен имот - по данъчна или по пазарна? Това установено ли е със закон или е по споразумение на наследниците? Благодаря предварително. Надежда Костова

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, в случай че се касае за съдебна делба - се извършва пазарна оценка от лицензиран оценител - вещо лице към съответния съд.