Казус - Издръжка

  • Живея на съпружески начела с бащата на детето ми. Ако се разделим мога ли да искам издръжка за детето?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте! Разбира се, че можете да искате издръжка за детето си. Условието е, човекът с който живеете на съпружески начала , да е баща на детето. А, той сте посочили, че е. Успех Ви пожелавам! С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222