Казус - Ползване на жилище след развод

  • Сдравейте! Преди година се разведох, имам син на 15 год. аз ползвам общото семейно жилище заедно с детето и изплащам наем на бившия си съпруг, за това че ползвам неговата част от жилището. Имам питане, ако напусна жилището и града и заживея в друг град, бившият ми мъж има ли права и какви са те. Предполагам, че той ще се опита да се върне в него и да го ползва, въпреки че си получава 60 лв.обещетение за ползване на жилището. И още едно питане, след като детето ни навърши пълнолетие, той има ли право да се нанесе отново в общия ни апартамент?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, бившият Ви съпруг следва да изпълнява съдебното решение, т.е. до навършаване на 18 г. на детето имате право да ползвате семейното жилище, като заплащате съответния наем.