Казус - Продажба на автомобил

  • Добър ден,миналата година закупих автомобил от Словения имам всички документи за покупко-продажба , но в тях не пише номер на двигател. .При регистрацията в КАТ-Плевен, техническото лице грешно е записал една цифра на номера на двигателя вместо 1 е записал 7.Това беше установено след като продадох колата и новият собственик отиде в КАТ-Благоевград.От КАТ-Плевен ми обясниха,че от Благоевград трябва да изискат документите на колата по служебен път, а от там ми обесняват ,че искат от мен саморъчно написана декларация ,че аз съм внесъл колата.Направих връзка по телефона на двамата началника и те немогат да се разберат точно кой какаво иска.Моля Ви за съдествие.