Казус - Проект за къща

  • Искам да построя нов етаж от вече готова къща, строителният инженер ( от фирма ), за да ми изготви проекта ми каза, че ако не искам фактура, ще мина по евтино. На мен фактура не ми трябва, но все пак искам някакъв договор за изпълнението и най-вече отговорност, може ли да се направи такъв договор, ако не минава през фирмата и трябва ли да бъде нотариално заверен или стига подпис и печат на фирмата? Благодаря

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Правилно сте преценили, че е необходим договор, в който да се упомене предмет, срок, права и задължения, санкции, прекратяване.