Казус - Родителски права

  • Детето ми навърши на 23.03.09г 14 години. Живее при мен, но сега бащата иска да промени родителските права поради това, че ще учи в града в който живее. Аз доброволно се съгласих да остане при баща си . Въпросът ми е , ако детето реши да се върне при мен пак ли трябва да променям правата и дали може да се върне. Детето може ли само да реши при кого да живее след известно време или докато завърши училище. Бащата плащаше по 50лв.издръжка ,а след промяната аз ще плащам ли и каква.