Казус - прехвърляне на имот с условие

  • здравейте!моля да ми отговорите как да прехвърля апартамент на сестра ми без тя да има право да го продава или дава под наем.благодаря !

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте!Няма как да поставите такова условие,като тежест върху имота.Можете да ограничите възможността й да извършва прехвърлителни сделки с имота, като учредите вещно право на ползване върху имота.Допустимо е едно лице да е собственик на вещта, а друго да лице да е носител на правото на ползване на вещта.В този случай собственикът притежава т.на."гола собственост"докато трае правото на ползване, което може да бъде за определен срок или до живот.В този случай тя не би могла да намери купувач на имота, тъй като той би получил само "голата собственост", без да може фактически да използва имота.