Казус - Прехвърляне на имот

  • Здравейте! Въпросът ми е следния: По какъв начин е най-добре, най-изгодно да се прехвърли (къща с двор)от страна на двете ми баби? Едната е починала миналата година, другата иска да го прехвърли на мен и брат ми поравно, или целия на майка ми. Двете ми баби до момента са наследници на имота, но едната е починала! Аз се падам внук по майчина линия на баба ми. Та последно въпросът ми е кой начин е най-сигурен и най-изгоден откъм финансова страна за прехвърляне на имота и на кой от наследниците, на мен и брат ми или на майка ми? Благодаря Ви предварително.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, не се плаща местен данък при дарение на имот между роднини по права линия. В случай обаче че прехвърлянето на правото на собственост е извършено чрез дарение, наследниците със запазена част могат да оспорват същото след смъртта на наследодателя.