Казус - Задължение по ДДС

  • Има ли срок на давност за задължение по ДДС по ревизионен акт което не е внесено , поради това ми е иззет международния паспорт.