Казус - Възможен ли е въвод във владение в идеална част от парцел

  • Необходимо ли е да се спазва ЗКИР и ЗУТ при въвод във владение в УПИ ?