Казус - Неплатени вноски по ипотека

  • Моля да ми кажете при неплатени вноски на ипотека каква е процедурата по вземане на ипотекирания имот ,само него ли ше вземат ,експертната оценка на имота покрива заема .Склонен сьм да загубя имота отколкото да плашам непосилни вноски в това време .Претеснявам се банката да не вземе и друг мой имот освен ипотекирания.Моля за сьвет.