Казус - Разрешение от МЗ

  • Здравейте, Имам следния проблем. През 2008 г. се разболях от онкологично заболяване. След като леченията които съществуват в България се изчерпаха и не дадоха резултат, се обърнах към МЗ за разрещение за лечение в чужбина. На 12.03.2009 г. подадох първата си молба. От тогава непрекъснато се опитвам да ги накарам да си свършат работата, но безуспешно. Чрез препращане на преписката на националния онкологичен продължават да бавят решението и към настоящия момент. Въпроса ми е: Какви са сроковите заложени в закона за отговор. Мога ли да заведа дело с/у МЗ за да получа необходимото ми разрешение, и ако да, къде и как трябва да се случи това с цел по-бързото разрешаване на моя проблем.