Казус

  • Покупко-продажба на имот

    През м.април миналата година родителите ми си закупиха къща със сума, получена от лихвоточки. Сега те желаят да ми прехвърлят тази къща. Има ли някакви ограничения за това? Може ли прехвърлянето да стане чрез покупко-продажба? : Ирина Тодорова