Казус

  • Преквалификация

    Искам да направя курсове за квалификация .Имам магистърска степен по специалността , за която ще правя курсовете.Как да узаконя дейността си, кои закони или нормативни актове са ми необходими Татяна Иванова