Казус

  • Договор за поръчка

    Сключих договор за поръчка с търговска фирма.Тя не изпълни поръчката и не ми връща капарото.Как да постъпя? : Елена Неделчева