Казус - Фонд СБКО и разпределение

  • въпроса ми е следния - освободиха ме на първи ноември тази година от бюджетно предприятие. в края на ноември начислиха и 3 % сбко за периода 01.2008г. до 10.2008г. под формата на пари върху заплатите и същите ми бяха изплатени в края на ноември заедно с обезщетението за неизползван отпуск. Сега директора иска от мен да възстановя тези пари от СБКО, тъй като те ми били дадени неправомерно, тъй като аз не съм на работа в това предприятие. мисля че все пак това са пари за минал период през който съм работил и ми се полагат, нищо че към момента на начисляване и изплащане не съм вече в това предприятие. решение на общо събрание относно начина на изразходване не съм виждал, не знам дали има в колективния трудов договор, но той е на ниво в софия, поради структурата ни. Не мисля че са ми дадени тези пари неправомерно, още пък по малко да ги връщам след като са ми изплатени.