Казус - Нотариален акт

  • Здравейте! Моля да ми отговорите може ли да се злоупотреби с копие на нотариален акт за собственост?