Казус

  • Нотариален акт

    Здравейте! Моля да ми отговорите може ли да се злоупотреби с копие на нотариален акт за собственост?