Казус - Прехвьрляне на имоти

  • Здравей те; Сьпругат ми има кьща която е прехвьрлена на негово име от родителите си чрез гледане. Може ли след смьрта на баща му (защото само той е жив) братмо да има претенции вурху тази кьща. И втория ми вьпрос е; Аз сьс сьпруга сме втори брак.След нашата женидба той ми прехвьрли1/2 от апартамента си на мен чрез дарение.От пьрвиея си брак той има 1 дете.Един ден то може ли да има претенции вьрху тази моя част. Благодаря ви. Суважение Веселка Цекова

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, по първия въпрос - след като се касае за договор за издръжка и гледане - братът на съпруга Ви не може да предяви иск за отмяна на договора. По втория въпрос - след смъртта на съпруга Ви детето му може да предяви иск за отмяна на дарение поради накърняване на запазена част от наследството.