Казус - Подсъдимо ли е

  • Въпросат ми накратко е дали интернет сайтове, които искат копие от личните ти документи (лична карта), имат право да предоставят личната ти информация на трети лица, които нямат нищо общо с потвърждаването на регистрацията ми. И дали това е подсъдимо???

    Правни мнения, съвети и коментари

    • В случай че сте предоставил писмено съгласие да бъдат предоставяни личните Ви данни на трети лица, имат право.