Казус - Отзоваване на адвокат

  • Имам сключен договор с адвокат за правна защита и съдействие . Срокът на договора е до приключване на делото което водя. Договорът не е заверен нотариално. Мога ли да отзова адвоката, преди изтичане на договора?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Можете да се откажете от услугите на адвоката преди изтичане на договора за правна защита и съдействие.