Казус - Родителски права

  • Още един въпрос по моя проблем. Вярно ли е , че по новия ГПК може да не ми дадат да обжалвам пред върховен а да приемат решението на градски?