Казус - Развод и права върху имоти

  • Здравейте, след 20г. брак най-после се реших на развод, защото нещата просто не вървят. Притежаваме семеен апартамент придобит след брака и вила която е построена след брака върху място, което съпругът ми наследи от баща си. Въпросът ми е - какви права върху имотите имаме аз и синът ни който е на 21г.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, апартаментът е съпружеска имуществена общност, ако е придобит чрез покупко-продажба. Вилата също е съпружеска имуществена общност.