Казус - Запитване за собствеността на долната плоча на апартамент

  • Здравейте!vЖивея на І-ви етаж в жилищна кооперация, а под моя апартамент има фризьорски салон, чиито собственик е монтирал рекламна табела на стената под прозореца ми. Имам следния въпрос. Стената под прозореца до долната плоча моя собственост ли е и има ли той право без мое съгласие да я ползва.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, касае се за общи части и е необходимо решение на общото събрание на етажната собственост за поставяне на рекламна табела.