Казус - Шум от съседи и отказ от консенсус

  • Тоалетната на моите съседи граничи с стая и коридор от моя апартамет. Съседите нямат тоалетно казанче, имат спирателен сверичен кран с който си пускат водата и който получава силен вибрационен шум в нашия апартамент. Помолих ги няколко пъти най-учтиво да им поставим за наша сметка тоалетно казанче, което поне ще смени шума няма да е толкова силен и не под налягане. Те ми отказваха с аргумента като ни пречел да се шумоизолираме и това сме го обмисляли, след консултация със специалист се оказва, че няма да се получи нищо защото шума се предава по конструкцията тъй като е импулсен. Прочетох някакви наредби за шума и т.н. Въпросът ми мога ли да предприема някакви действия , които мога да ги заставя да си намалят шума ?

    Правни мнения, съвети и коментари