Казус - Заем на съпруг

  • Съпруга ми има заем на негово име. Има и застраховка живот, тя не се признава, ако той се самоубие и др. Тогава аз трябва да го изплащам. Ами ако не разполагам с парите какво следва.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • В случай че не разполагате с парични средства, съдебният изпълнител ще пристъпи към запор на движимо и възбрана на недвижимо имущество.