Казус - Такса смет върху неизползван имот

  • Здравейте, Бих искал да поставя два уточняващи въпрос относно възможността за неплащане на такса смет за имот, който не се ползва. Ясно е вече, че трябва изрично да се подаде молба до съответната община, с която да се заяви неползването на имота, за да отпадне плащането на такса смет. Такъв тип молба-декларация може ли да се подава дистанционно - с пощенска пратка например, а не лично на място в сградата на общината, ако собственикът живее в друго и то далечно населено място? Или зависи от разпоредбите на съответната община? Ако дължимите данък и такса смет могат да се разделят според броя на собствениците и всеки да си получава уведомление за неговото задължение, то тогава възможно ли е всеки поотделно да подаде такава молба за себе си или тя трябва да е от името на всики?