Казус

  • Право на наследник

    Какво трябва да направи едно лице за да встъпи в правото си на наследник? Къде трябва да осъществи тези действия? Трябва ли лицето да иска издаването на някакъв документ от общината по постоянния си адрес, различна от тази по наследството и какъв? : Фани Колева