Казус - Незаконно преместване

  • Здравейте!!!Съсобственик съм с Съюза на учените на която Общината е отстъпила правото на ползване на сграда и част от двора в които съм съсобственик.Част от сградата и двора се отдава под наем от СУ.Без да бъда уведомен и по разпореждане на председателя на СУ оградата беше преместена с 8 м.Законно ли е това??? : Стоян Найденов

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, препоръчвам да отправите нотариална покана до СУ за връщане към първоначалното положение на оградата, в противен случай можете да заведете иск за собственост.