Казус - Данък и такса смет върху необитаем наследствен имот

  • Здравейте, Наследник съм на имот, който е необитаем от години, но се намира на територията на община различна от тази, в която ми е адресната регистрация и съответно реално живея. За този имот получавам писмо от съответната община за плащане на данък и такса смет ( необяснимо за мен таксата смет е с пъти по-голяма от сумата на дължимия данък). Има ли законова възможност да се подаде молба до общината, с която да се заяви, че съответният имот не се ползва и на база на това да не се плащат поне част от сега дължимата сума?

    Правни мнения, съвети и коментари