Казус - Отпуск по майчинство

  • От кога започва да тече отпуск по майчинство,при осиновяване на дете на 8месеца?Имам ли право на 135 дни платен отпуск? Даниела Петрова