Казус

  • Заем

    Изтеглих голям заем от банка за общо ползване с друго лице.Какъв договор да сключим по между ни за коректното изплащане на заема и от двете страни?Благодаря Найден Ангелов