Казус - Развод

  • Здравейте,става въпрос за приятеля ми,на когото родителите му се развеждат сега,след 15 години раздяла.Целта на развода е къщата,която е триетажна и представлява голям интерес от страна на бащата. Какво бихме могли да му предложим като сделка,тъй като ако се стигне до съд,най вероятно той ще спечели половината от имота и развода естествено.За да не се стига до там(и за двете страни парите които ще се дадат за дела,не са по силите йм),имали някакво възможно споразумение,което да се предложи(като изплащане на разсрочено неговия дял)Да поясня че в къщата живее майка му със брат му и ако той получи своята част,ще я продаде и ще живеят чужди хора,което е недопостимо,а той има къде да живее.Децата си ги е отгледала сама и къщата е изплащана от нея,тя е била на кредит,така че на думи незаслужава и една тухла от нея.Може ли да се докаже,че не е дал и една стотинка за къщата,и да не получи нищо!Благодаря!!!

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Тъй като не сте писал кога е придобита къщата, предполагам,че е по време на брака, ако се разведат съпрузите попадат в равни дялове от това, което е придобито по време на брак в режим на "общност". Ако в процеса бъде доказано, че единият от съпрузите е допринесъл повече за определено имущество, дяловете на другия могат да бъдат намалени. Ако това не се случи след развода двамата съпрузи ще получат равни части от имота, което ги прави съсобственици. Що се отнася до съсобствеността, за да продаде частта си въпросния господин, първо трябва да я предложи на другия съсобственик и чак тогава да я предлага на трети лица, в противен случай тази сделка ще бъде недействителна и може да бъда атакувана по съдебен ред. Ако къщата е семейно жилище, майката може да иска до навършване на пълнолетието на детето ако не е пълнолетно и ако детето остане при нея, да продължи да живее там. Другия вариант е ако все пак може да се стигне до раздяла по взаимно съгласие и е възможно страните доброволно да поделят имуществото си да го направят така.