Казус - По време на болничен, може ли да се спре аванса

  • По време на болничен /седем дневен/, може ли да се спре аванса за следващия месец