Казус - Премахване презиме

  • Добър ден. Пиша Ви с въпрос как мога да се откажа от бащино име. Женена съм за чужденец и искам да приема неговата фамилия, която вече е променена в брачното свидетелство сключвно също в чужбина. Детето ни вече също прие неговата фамилия. Остава обаче моето бащино име, което бих желала да премахна напълно, тъй като нито мъжът ми нито дето ни имат бащино име. Има ли процедура за мен при смяна на фамилията ми да заявя също и премахване на бащино име и така в паспорта ми да имам само име и фамилия. Достатъчно основателно ли е като причина, че баща ми не се интересува нито от мен нито от внука си и не желая повече да нося неговото име. Cъщо така цялото ни семейство има само фамилия без презиме и може да се добави също и семейна традиция като причина. Благодаря предварително за отговора.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Предполагам, отговорът ми няма да Ви хареса, но съгласно българското законодателство "Името на български гражданин, роден на територията на Република България, се състои от собствено, бащино и фамилно име. Трите части на името се вписват в акта за раждане." Бихте могли да премахнете бащиното име ако придобиете друго гражданство и съгласно законодателството на държавата, където придобивате гражданство бащиното име не е задължително, т.е. не се вписва в документите за самоличност. адв. Николина Казакова