Казус

  • Гарант по договор

    Здравейте,гарант съм по договор за потребителски кредит като физическо лице,управител съм и на търговско дружество. Лицето на което съм гарант не си е плащало вноските по кредита и съответно от банката търсят мен като солидарен съдлъжник.Въпросът ми е може ли на това основание от банката да запорират фирмената ми сметка?