Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Жалба с лъжи срещу мен и уронване на авторитет

  Да, можете да подадете жалба за клевета и обида до компетентния съд.

  Ипотекиран имот без мое знание и подпис, само с представяне на личната ми карта

  Здравейте, за точен отговор е необходим преглед на документи, но в случай че сте собственик на имота, ипотекирането не може да стане без Ваше съгласие.

  Родителски права

  Да, възможно е да не бъде допуснато до касационно обжалване решението на СГС, в случай че не отговаря на изискванията на ГПК.

  Студентски права

  Здравейте, можете да сезирате комисията по защита от дискриминация.

  Делба и отказа съсобственика да купи моя дял

  Здравейте, най-добрият вариант е доброволна делба, в случай че се постигне съгласие и имотът е поделяем.