Мисия на сайта Pravnisaveti.com

Pravnisaveti.com е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет или консултация по различни правни казуси. Идеята е отговорите на Вашите казуси да се дават от квалифицирани лица на доброволен принцип.

Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция. Регистрацията за адвокати е доброволна и не е ангажираща за тях, всичко е въпрос на добро желание и свободно време.

Казуси

Намери казус:

Изчисти филтър
 • 19.3.2018 г. 11:29:03

  Здравейте,имам необслужван банков кредит от година и половина,от две години живея в чужбина.В момента банката се е свързала с майка ми и настоява за предсрочно изплащане на дълга.На мое име нямам никаква собственост,но имам 1/6 дял като наследник от апартамента на майка ми,същият дял има и сестра ми.Какви могат да бъдат последствията,за мен е непосилно да изплатя този кредит при тези условия.

  Благодаря предварително!

 • Здравейте,
  Виждах се с мъж, с който имах сексуална връзка в продължение на 2 години.
  Заплаши ме в личен разговор, че ще покаже публично заснето порно с мен.

  Порното е снимано с мое съгласие, за домашно ползване.
  Но не съм давала съгласие да се разпространява.

  Имам ли право да подам жалба в полицията и порно-клиповете да бъдат иззети,
  ако съм дала съгласието си да се заснемат, но не и да се разпространяват?
  Също така, имам ли право на жалба в полциията, ако ме е заплашил устно, без свидетели?

  Благодаря!
   

 • Здрасти. Значи има един човек който дава пари за да си направиш фирма и след това да му прехвърлиш нещо по нотариус. Има ли как да разбера какво е прехвъряно ? 

 • Здравей те ! Имам МПС от 2008год. Не е регистриранио в общината.Искам да продам колата, но ми искат платен данък. Каква е процедурата по обявяване на колата в общината и плащането на данъка. За 10години какви глоби се дължит и има ли опция за опрощаване на част от данъка.

  Благодаря!

 • 10.3.2018 г. 17:59:13

  Здравейте, предстои ми продажба на жилище и се интересувам какви документи трябва да набавя?

 • Добър ден! Искам да попитам мога ли да разбера какво точно е прехвърляно от фирма чрез нотариус ?

  Проблемът ми е такъв. Един човек дава пари да си регистрираш фирма на твое име и после прехвърля нещо чрез нотарус, но не разбрах какво. После ми даде 50 лева и това беше... кой знае колко задължения ще имам, но поне искам да разбера какво е прехвърлил и как мога аз да искарам пари от него примерно. Дочух, че са дружествени дялове, но не съм сигурен.

 • Здравейте, мъжът ми има следният проблем. През 2008ма година баща му е починал внезапно, след като е теглил потребителски кредит. При уведомяването за смъртта му, в банката са ги уведомили, че тъй като има сключена застраховка живот, няма причина за тревога. На адрес са пристигали ежемесечни уведомления, че сумата се погасява. След промяна на адреса на наследниците не е имало повече уведомления. Преди 5 дни беше получено известие от фирма, специализирана в просрочени вземания с изисване наследниците да се явят по заведено дело от тази фирма. Питането ми е има ли тази фирма основание за претенции, при положение, че задължението е гарантирано със застраховка живот. През есента се навършват 10 години от смъртта на кредитоползвателя.

 • Здравейте,

  въпросът ми е относно протокол за оглед предоставен от агенция за недвивжими имоти.

  Текста е следния:

  Декларация за оглед на недвижим имот

  ДЕКЛАРИРАМ,

  че извърших оглед на имот, предоставен за продажба във фирма "Еди коя си" , както и че ще извършвам всеки следващ оглед в присъствието на представител на фирмата.

  Декларирам, че лично, чрез фирмата в която имам участие или мои близки и роднини ще водя преговори с продавачите само чрез посредничеството на фирмата, като при постигане на съгласие за покупка на имота и подписване на предварителен договор по чл.19 от ЗЗД дължа възнаграждение на фирма "Еди коя си" като комисионна в размер на 3% /три процента/ от продажната цена.

  При извършвана на скрита/прикрита/ сделка от мен или посочените в изречение второ  лица без знанието на фирмата, дължа неустойка в размер на 5% от продажната цена.

  отдолу е таблица с графи: описание, цена, дата, подпис

  Въпросът ми е ДЪЛЖА ли аз, ако подпиша документа и купя имота комисионната от 3 %?

  Понеже устната ни уговорка с брокера е, че ще свали комисионната на 2%, и казва, че няма проблеми, след това ще договорим намаляването им, след подписването на тази декларация за оглед, но упоменатакомисионната от 3% и цената на имота?

  Благодаря Ви предварително!

   

 • Намерих адвокат и го помолих да образува дело за нанесен побой и материални щети във ръзка със междусъседски скандал. Адвокатът ми каза, че ще трябва внеса 500 лв. за да поеме случая. Аз внесох тези 500 лв. Той пусна искова молба за образуване на дело, но от прокуратурата отговориха, че липсват достатъчно доказателства и в предвид маловажноста не случая дело няма да буде образувано. Моят адвокат обжалва решението но резултата беше същият. Въпросът ми е следният: Не е ли редно адвоката да върне част от внесените от мен 500 лв., тъй като дело не е имало и той не се е явявал като мой заяитник в делото, а само е написал две искови молби. По 250 лв. ли струва всяка една от молбите му????

 • 26.2.2018 г. 16:11:22

  Здравейте,

   

  Държавен служител съм в Министерство на вътрешните работи от 15 години.

  Със Закона за изменение и допълнение на закона за министерството на вътрешните работи (ЗИД на ЗМВР), обн. ДВ бр. 14/2015 г., попаднах в хипотезата на параграфи 85 и 86, като заемащ длъжност за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 1 април 2015 г.

  Със ЗИД на ЗМВР, обн. ДВ бр. 81/2016 г., на 01.02.2017 г. със заповед на министъра на вътрешните работи, на основание чл. 9 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и параграф 69 от ЗИД на ЗМВР служебните ми правоотношения бяха преобразувани (без да се прекратяват старите и да възникват нови) по Закона за държавния служител (ЗДСл), като бях назначен на експерта длъжност със съответните основна месечна заплата, ниво и ранг съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

  След преобразуването нашето ръководство реши, че за служителите с преобразувани служебни правоотношения важат разпоредбите на ЗДСл, изразяващи се в изготвянето на индивидуални планове, платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни съгласно ЗДСл плюс още 10 работни дни за ненормирано работно време, съгласно заповед на министъра и на основание чл. 50 от ЗДСл., оценка на работата съгласно ЗДСл и т.н.

  В същото време и към настоящия момент, параграфи 85 и 86 от ЗИД на ЗМВР, обн. ДВ, бр. 14/2015 г., са все още в сила и според тях, за служителите с преобразувани (без прекратяване на старите и нововъзникнали) служебни правоотношения, би трябвало да не се прилагат разпоредбите на ЗДСл, а разпоредбите на ЗМВР за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 до прекратяване на служебните им правоотношения.

  Тук се получава разминаване между моето разбиране относно промените в ЗМВР и разбирането на нашето ръководство. Още повече, че част от разпоредбите на ЗМВР са формулирани с изрази като „държавните служители на МВР” или „служителите на МВР”, без да се посочва изрично за коя категория се отнасят, следователно би трябвало да важат за всички държавни служители, респективно за всички служители на МВР.

  В тази връзка искам да попитам дали за мен важат разпоредбите на ЗДСл или разпоредбите на ЗМВР, а именно имам ли право:

  - да членувам в политически партии – чл. 148 от ЗМВР или чл. 42 от ЗДСл се прилага;

  - да работя по граждански договори – чл. 153, ал. 3, т.4 от ЗМВР или чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗДСл се прилага;

  - да получавам допълнителните възнаграждения съгласно чл. 178, чл. 179 и чл. 181 от ЗМВР;

  - да пътувам безплатно в обществения градски транспорт съгласно чл. 185 от ЗМВР;

  - размерът на отпускът ми по чл. 189 и чл. 190 от ЗМВР ли е, или по чл. 56 и чл. 62-66 от ЗДСл.

   

  Предварително благодаря за отговора.